Иван Мандевски – сватбен фотограф Пловдив

кръщене-фотограф-пловдив-цена

Какво е нужно да знаем за Кръщенето?

Какво е нужно да знаем за Светото Кръщение?

Кръщенето е Православната традиция за въвеждане в Християнството и произлиза от Кръщението на Исус Христос в река Йордан. В онези времена апостолите са кръщавали новоповярвалите, а вече две хиляди години свещенослужителите, имайки апостолско приемство, извършват тайнство Свето Кръщение. Чрез ритуала новопокръстеният чрез благодатта на Светия Дух се очиства от първородния грях и личните грехове, които е извършил до този момент, и се възражда духовно.

Кръщението по подобие на смъртта и възкресението е проява на една изключително положителна промяна. От водата излизаш нов човек с ново име – християнин.

Действията на свещеника при Кръщението са символи с дълбоко съдържание. Тайнството се извършва чрез трикратно потапяне, като свещеника изрича следното: „Кръщава се Божият раб или рабиня (с произнасяне на името) в името на Отца, Амин, и Сина, Амин, и Светия Дух, Амин.“

Няма изискване кога трябва да бъде покръстен човек. Но е задължително както малките деца, така и възрастните да имат свои кръстници. Именно кръстниците имат задължение пред Бог да наставляват кръщавания и да въвеждат в символът на вярата и Христовото учение.

Действията извършвани при Кръщенето са следните:

1. Отричане от сатаната. Отрича се целия мироглед, основан на гордост и себелюбие, който отделя човека от Бога.

2. Изповядване на Христа. Тук кръщаваният заявява, че се съчетава с Христа. Този избор се потвърждава с произнасяне на Символа на вярата.

3. Помазване с миро(елей). Елеят е символ на светлина и радост, на живота като пълнота, на изцеление, но и символ на помирение.

4. Свещеникът миропомазва във формата на кръст кръщавания по челото, гърдите, ушите, ръцете и нозете. Това е символ на пресътворяване на тялото на човека и сетивата му.

5. Преобличането с дрехи в бял цвят е символ на прераждането на човека-духовна чистота и невинност, получени чрез Светото тайнство Кръщение.

6. Горящите свещи в ръцете и ритуалните три обиколки около купела са символ на духовна радост. Пламъка на свещите е знак, че новопокръстеният поема отговорносттта пред себе си и Бога винаги да гори духом. Кръгът около купела, символизира вечната принадлежност на кръщавания с Исус Христос.

7. Подстригването на косите на стъпващия в Христовата вяра символизира готовността му за покорство и саможертва.

Какво трябва да знаят кръстникът и кръщелникът?

Традициите при избора на кръстник са претърпели известни промени през последните години. Преди родителите са предпочитали за кръстници двойката, която им е кумувала на сватбата. Днес обаче това рядко е предпочитан избор.

Църквата изисква кръстникът да е кръстен, да е източно-православен християнин. Позволява се е да бъдат роднини, стига да не са родители на кръщавания. Не е проблем кръстника да е кръстил и повече от едно дете от семейството, макар повечето родители да предпочитат различни кръстници за всяко от децата си.

Кръстници могат да са както роднини, така и приятели на родителите или на кръщавания, като семейното им положение също няма значение.

Кръщенето може да се извършва по всяко време на годината, на всяко място и при всякакви обстоятелства. Няма ограничение от пости или други празници в календара.

Необходимо е преди Кръщенето да бъдат подготвени чисти светли дрехи за преобличане на кръщелника. След потапянето в купела новопокръстеният облича бяла риза – символ на чистотата на душата след Тайнството.

Кръстникът и кръщелникът (ако е възрастен) държат в ръцете си по време на ритуала запалени свещи, които са знак на духовното просвещение и радост, присъстващите – също. По време на Кръщението в храма трябва да се стои спокойно и почтително, за да се разбере дълбокият смисъл на символите на това Тайнство.

По традиция при кръщенка се носят питка, бонбони и пчелен мед. Добре е да се носят за освещаване златно кръстче и икона. Необходими са също така две бели кърпи и сапун.

Кръщелното свидетелство се оформя преди кръщението. В края на церемонията свещеникът предава документа на кръстения (или на родителите му).

Може да разгледате галерия със снимки от кръщенета.

Ако скоро Ви предстои кръщене и търсите професионален фотограф за Вашия празник, моля свържете се с мен!

Leave a Comment